Mašina za pranje čaša WINTERHALTER UC-S

Teoretski kapacitet 40/28/24 korpi/sat + brzi program 65 korpi/sat+ ECO PROGRAM

Dimenzije 460x637x715mm

Napon 3x400V, -7,9kW ili (1x230v – 3,2kW) 50Hz

Visina umetanja posuđa 309mm

Standardna oprema:

Korpa žičana –IV-delna, dim 400×400, Korpa uložak pribor – PVC

Izrada mašine Inox 

Gornje i donje polje pranja sa senzorom obrtaja

Ugrađen Mediamat Cyclo (za filtriranje otpadne vode)

Ugrađen filter za grubu prljavštinu

Ugrađene posude i dozatori za sredstvo pranja i sredstvo ispiranja

Ugrađena pumpa za izbacivanje vode, Ugrađen program za otklanjanje kamenca

Ugrađen program samopranja i automatskog isključivanja mašine

Ugrađen sistem bespritisnog bojlera sa pumpom ispiranja

Ugrađen sistem mašine sa ekranom na dodir (taster)

Uputstvo za rukovanje i statistike pranja integrisano na displeju mašine

Samodeskriptivnim slikama birate vrstu posuđa koje perete a snaga pranja se automatski reguliše, kao i potrošnja vode, sredstava za pranje i ispiranje

Termo stop zaštita omogućava da mašina brine o zadatim teperaturama pranja i ispiranja (prati se na displeju)

Ugrađen dnevnik rada mašine (registruje rad mašine- memoriski dnevnik, nedostatak deterdženata i dijagnostiku greške

Description

Teoretski kapacitet 40/28/24 korpi/sat + brzi program 65 korpi/sat+ ECO PROGRAM

Dimenzije 460x637x715mm

Napon 3x400V, -7,9kW ili (1x230v – 3,2kW) 50Hz

Visina umetanja posuđa 309mm

Standardna oprema:

Korpa žičana –IV-delna, dim 400×400, Korpa uložak pribor – PVC

Izrada mašine Inox 

Gornje i donje polje pranja sa senzorom obrtaja

Ugrađen Mediamat Cyclo (za filtriranje otpadne vode)

Ugrađen filter za grubu prljavštinu

Ugrađene posude i dozatori za sredstvo pranja i sredstvo ispiranja

Ugrađena pumpa za izbacivanje vode, Ugrađen program za otklanjanje kamenca

Ugrađen program samopranja i automatskog isključivanja mašine

Ugrađen sistem bespritisnog bojlera sa pumpom ispiranja

Ugrađen sistem mašine sa ekranom na dodir (taster)

Uputstvo za rukovanje i statistike pranja integrisano na displeju mašine

Samodeskriptivnim slikama birate vrstu posuđa koje perete a snaga pranja se automatski reguliše, kao i potrošnja vode, sredstava za pranje i ispiranje

Termo stop zaštita omogućava da mašina brine o zadatim teperaturama pranja i ispiranja (prati se na displeju)

Ugrađen dnevnik rada mašine (registruje rad mašine- memoriski dnevnik, nedostatak deterdženata i dijagnostiku greške